"Söylesene Vera
Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpe değildir."

N.Hikmet Ran (via lovenextt)